Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο branding και το marketing; - Vibrand

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο branding και το marketing;

Το branding και το marketing είναι δυο έννοιες που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και εξαρτάται η μια απο την άλλη. Δεν μπορεί να υφίσταται marketing χωρίς να υπάρχει brand, και δεν μπορεί το brand να καθιερωθεί χωρίς την υποστήριξη του marketing. Ωστόσο, παρότι οι δυο αυτές έννοιες είναι στενά συνδεδεμένες, είναι διαφορετικές και θα πρέπει να διαχωρίζονται.

Το branding τοποθετεί το brand στην αγορά (positioning) και προηγείται του marketing, αφορά την ίδρυση και την ταυτότητα του προϊόντος/επιχείρησης. Το marketing είναι όλες εκείνες οι τακτικές που υποστηρίζουν την προσπάθεια για την καθιέρωση του brand στην αγορά όπως για παράδειγμα η διαφήμιση, η επικοινωνία και οι δημόσιες σχέσεις.

Το branding αφορά το πως οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και νιώθουν για το προϊόν. Το marketing ασχολείται με την αναγνώριση, την εκπαίδευση, την προσέλκυση και την πειθώ.

Το branding υπόσχεται, το marketing ασκεί τακτικές.

 

 

Leave a Reply